skip to Main Content
[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=”pg-page-title”]

Diplomerad Sports Coach

[/vc_column_text][vc_column_text]Studieform:
Distansutbildning

Beräknad utbildningstid:
9-12 månader

Målgrupp: 
Du som vill arbeta coachande i din roll som ledare, tränare eller annan stödperson. Fler och fler undersökningar visar att ett ökat inslag av coaching i ledarskapet leder till ökad glädje, lägre prestationsångest och bättre resultat.

Mål & syfte: 
Utbildningen ger deltagaren djupgående kunskaper i ett coachande arbetssätt, det coachande förhållningssättet samt prestationspsykologi. Vikt läggs vid att kunna omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och där kunna använda sig av coachingens modeller och verktyg. Genomgången och godkänd utbildning gör deltagaren till Diplomerad Sports Coach.

Upplägg: 
Teoretiska studier kombineras med praktisk tillämpningsträning. Detta innebär att litteraturstudier sammanfattas och reflekteras över i inlämningsuppgifter som skickas in till kurshandledaren. Dessutom ska ett antal coachingsamtal samt minst två coachingprocesser genomföras och dokumenteras.

Bedömning: 
För diplomering krävs godkända inlämningsuppgifter, loggbok samt klientarbeten.

Deltagarstöd:
Kursdeltagaren får en personlig handledare som ger kontinuerlig feedback på inskickade uppgifter samt finns tillgänglig via mail under hela studietiden. Detaljerad studiehandledning erhålls vid anmälan.

Litteraturlista, ingår i kursavgiften:

• Coaching för Resultat – John Whitmore

• Jaget, laget och teamet – Margareta Lycken & Lars Hogedal

• Drivkraft – Daniel Pink

• Peak – Anders Ericsson

• Mentalt Stark! – Gregor Schill & Malin Pettersson

• Verktyg för livet – Anthony Robbins

Utbildningskostnad:
16.500:-. För företag tillkommer moms.

Information:

Gregor Schill – gregor@schillcoaching.se 031-701 75 05

BOKA NU

Filer för nedladdning:diplomerad-sports-coach

Back To Top