Utbildningar

PrestationsGruppen erbjuder nedanstående utbildningar. Alla utbildningar sker på distans och omfattar teoretiska studier, självreflektion och praktiskt arbete.

Du får regelbunden feedback på inskickat arbete och individuellt coachstöd i din process.

Studietiden är beräknad till mellan sex och tolv månader, beroende på inriktning och studiefart. Genomförda och godkända utbildningar leder till diplomering.

Klicka på valfri utbildning för att läsa mer.

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften:

PG – Kurslitteratur 2020 -2021