Prestationscoaching ger dig stöd i att utforska och implementera de faktorer som leder till optimala prestationer för just dig. Programmet pågår i fem månader och syftet är att ta dig till ”nästa nivå”. Som säljare, ledare, specialist eller idrottsman – den roll du vill högprestera i.

Du har hela tiden en egen Prestationscoach som stödjer, utmanar och pushar på dig. Du får också tillgång till nya tankar, idéer och verktyg.

Samarbetet börjar med ett längre möte där ni tittar på nuläge, sätter upp spännande mål och funderar över prioriteringar. Utifrån detta skapas en handlingsplan.

Du och din coach har sedan avstämningsmöten två gånger per månad, via Skype eller telefon, där ni reflekterar, utvärderar, lär och hittar vägen framåt.

Avslutningsvis har ni ett möte som innehåller resultatavstämning, slutlig reflektion över lärande och en diskussion om hur du går vidare.

Exempel på innehåll:

  • Dina nyckelfärdigheter
  • Värderingar
  • Mål och motivation
  • Framgångsfaktorer
  • Stresshantering
  • Attityd och inställning
  • Förberedelser
  • Mental Styrka
  • Fokus och koncentration
  • Självförtroende och självkänsla

Pris: Enligt offert.