Studieform:
Distansutbildning

Beräknad utbildningstid:
6-9 månader

Målgrupp: 
Du som vill arbeta coachande i din roll som säljledare eller extern säljcoach. Du bör ha tillgång till en miljö som möjliggör praktisk träning av säljcoaching.

Mål & syfte: 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i försäljningsteori och praktik. Därefter utforskas coaching i teori och praktik. Slutligen ska deltagaren kunna kombinera båda dessa färdigheter för bästa resultat. Godkänd utbildning gör deltagaren till Diplomerad Säljcoach.

Upplägg: 
Teoretiska studier kombineras med praktisk tillämpningsträning. Detta innebär att litteraturstudier sammanfattas och reflekteras över i inlämningsuppgifter som skickas in till kurshandledaren. Slutligen ska minst två klientarbeten á minst 5h vardera genomföras och utvärderas.

Bedömning: 
För diplomering krävs godkända inlämningsuppgifter, loggbok samt klientarbeten.

Deltagarstöd:
Kursdeltagaren får en personlig handledare som ger kontinuerlig feedback på inskickade uppgifter samt finns tillgänglig via mail under hela studietiden. Detaljerad studiehandledning erhålls vid anmälan.

Litteraturlista, ingår i kursavgiften:

• Bästsäljaren – Erik Ullsten

• Coaching för Resultat – John Whitmore

• Mentalt Stark! – Gregor Schill & Malin Pettersson

• Din gränslösa styrka – Anthony Robbins

• Coaching med Mental Träning – Lars-Eric Uneståhl & Gregor Schill

• Det är mänskligt att sälja – Daniel Pink

Utbildningskostnad:
18.500:-. För företag tillkommer moms.

Information:

Gregor Schill
gregor@schillcoaching.se
031-701 75 05

Filer för nedladdning:

Diplomerad säljcoach