Vårt upplägg inom Mental Träning vänder sig till dig som vill må och prestera ännu bättre. Du är nyfiken på den mentala träningen och är beredd att arbeta stegvis och målmedvetet. Det kommer att vara värt det!

Upplägget är individanpassat och utgår från var just du befinner dig och vad du behöver och vill träna på nu.

I den mentala träningen kommer det att finnas utrymme att identifiera, reflektera över och träna bl.a.

  • Dina nyckelfärdigheter
  • Avslappningsträning och stresshantering
  • Fokus & Koncentration
  • Självförtroende och självkänsla
  • Mål och motivation
  • Attityd och inställning
  • Förberedelser och Triggers

Syfte: Du får möjlighet att utforska den mentala träningens teorier och hur man kan omsätta idéerna och tankarna i praktiken. Målet är att du ska utveckla och förstärka de mentala färdigheter som just du behöver för att prestera på topp. Under hela den mentala träningen kommer du att ha stöd av en egen Prestationscoach.

Praktiskt: Du kommer, tillsammans med din Prestationscoach, att börja processen med att göra en analys av nuläge och önskat läge. Ni designar samtidigt en handlingsplan inom de utvecklingsområden ni identifierat. Därefter kommer du att få träningsmaterial och böcker hemskickat till dig och processen startar. Du får uppgifter att göra och tillsammans med din Prestationscoach diskuterar du sedan det som händer, dina resultat och vad du upplever. Allt med syfte att nå dina mål.

Vi erbjuder två alternativ för återkoppling:

1. Återkoppling via mail varje månad.

2. Du och din coach har feedbacksamtal över telefon två gånger per månad.

Processen avslutas med ett avstämningssamtal kring resultat, lärande och utveckling.

Tidslängd: Vårt grundprogram omfattar 5 månader, då vi anser att det är minimitiden för att en förändring ska hinna ske. Förlängning är givetvis möjlig.

Pris: Enligt offert.

Övrigt: Om du efter att ha avslutat din mentala träning hos oss vill fortsätta att utvecklas på området och exempelvis bli diplomerad Mental Coach, kommer du att kunna tillgodoräkna dig dina kunskaper och få ett reducerat pris på utbildningen.