skip to Main Content

Välkommen till Prestationsgruppen!

PrestationsGruppen är specialiserad på Coaching, Stresshantering, Mental Träning och Prestationspsykologi.

Vi erbjuder diplomutbildningar där all utbildning sker på distans utan obligatoriska träffar. Utbildningarna är utformade så att du läser helt i din egen takt och kan alltså kombineras med arbete eller andra studier.

Efter avslutad och godkänd utbildning blir du Diplomerad Coach inom ditt område. Utbildningen har inga specifika startdatum utan det sker individuellt efter eget önskemål. Du har genom hela utbildningen tillgång till en handledare och allt kursmaterial ingår.

Öppen kostnadsfri informationskväll i Göteborg 26 februari 18:00-19:30 Anmälan Göteborg

Öppen kostnadsfri informationskväll Stockholm 14 februari  18:00-19:30 Anmälan Stockholm
Öppen kostnadsfri informationskväll Malmö 11 mars 18:00-19:30 Anmälan Malmö

 

Vår inriktning är mål och resultat som alltid är grundade på välbefinnande och harmoni. Vi tror på sambandet mellan att må bra och prestera bra. Vi utgår ifrån coachingens idéer och arbetar med ett coachande förhållnings- och arbetssätt, där vi tror på utvecklingen ”från instruktör till coach”.

”Min utbildning till StressCoach har varit mycket spännande och lärorik, där teori har varvats med praktik. Utbildningen har även tagit mig med på en inre resa mot en mer sann bild om vem jag är och vart jag vill framöver. Mina förväntningar på denna utbildning har både infriats och överträffats. Mycket professionell handledning under hela utbildningen. Jag kan varmt rekommendera fler att gå denna utbildning där man både hjälper sig själv och har möjlighet att hjälpa andra i att förebygga stress.”

Catarina Lundhagen
Diplomerad StressCoach

”Tack för en lärorik utbildning. Jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig men jag är riktigt, riktigt nöjd med hela konceptet från litteratur, upplägg till kommunikationen med handledaren. Tack, tack, tack!”

Pia Gustavsson
Diplomerad Mental Coach

Back To Top